Background Image Background Image Background Image Background Image Background Image Background Image
  • 1944

  • 1945

  • 1946

  • 1947

  • 1948

  • 1949

  • recent

Enter

Over ons

Het doel van de stichting is om middels een mondeling geschiedenis project (oral history), een volledig beeld te krijgen van wat de aanleg van de Amerikaanse begraafplaats betekende voor de inwoners van Margraten en omgeving. Veranderde dit het dagelijks leven en zo ja, hoe? Het vastleggen van verhalen (voornamelijk in het Limburgs dialect) bood een unieke kans deze geschiedenis voor toekomstige generaties te behouden.

Er was weliswaar al het nodige bekend over de totstandkoming van de begraafplaats, met name door het boek van Joseph Shomon, de Amerikaanse officier belast met de aanleg ervan. Maar daarin komen vooral militair-strategische elementen en logistieke problemen vanuit Amerikaans gezichtspunt aan de orde. In het project Akkers van Margraten wordt onderzocht wat de invloed van de aanleg van de begraafplaats was én is op de gemeenschap van Margraten en omgeving, tot op de dag van vandaag.

Alt text
Loading 0%